Financieel meerjarenperspectief

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie voor de jaren 2020-2023 toegelicht. Uitgangspunt is een financieel gezonde gemeente, voor nu en op de lange termijn. Dat wil zeggen een positief meerjarenperspectief is het uitgangspunt, net als een weerstandsvermogen dat boven de door de raad vastgestelde norm van 1,4 blijft.
De cijfers in de hoofdstukken Meerjarenperspectief zijn aangepast op amendement 21 gedifferentieerde tarieven toeristenbelasting.

ga terug