Investeringen

Ondernemend en duurzaam Velsen

Ondernemend en duurzaam Velsen

Jaarschijf

Jaarschijf

Jaarschijf

Jaarschijf

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Investeringsplan Volume 2020-2023

Ondergrondse containers

1.000

1.000

0

0

Investeringen in duurzaamheid

400

400

400

400

Totaal nieuwe investeringen

1.400

1.400

400

400

ga terug