Subsidies

Subsidies

Herziening subsidiebeleid

Op basis van het subsidiebeleidskader bepalen we op welke beleidsterrein we het subsidiebudget verlagen. Dit om per 2021 invulling te geven aan de besparing van € 250.000. Bij het maken van de keuzes worden maatschappelijke instellingen betrokken.

ga terug