Overhead

(bedragen x € 1.000)

0.4 Overhead

2019

2020

2021

2022

2023

Inkomsten

-160

-33

-233

-233

-33

Lasten:

20.239

21.366

20.190

19.710

19.766

Totaal Overhead

20.079

21.333

19.957

19.477

19.733

ga terug