Investeringen

Wonen en leven in Velsen

Wonen en leven in Velsen

Jaarschijf

Jaarschijf

Jaarschijf

Jaarschijf

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Investeringsplan Volume 2020-2023

Kust Informatie- en Innovatiecentrum (KIIC)

1.450

1.450

Schouwburg

40

28

Totaal nieuwe investeringen

1.490

1.450

28

0

Riool

2.406

2.107

2.831

1.284

Totaal riool

2.406

2.107

2.831

1.284

Reconstructie Pontplein

3.000

Kruispunt Stationsweg - Willebrordstraat

460

Subsidie Kruispunt Stationsweg - Willebrordstraat

-250

Kruispunt Rijksweg- Afrit Ijmuiden

500

BDU subsidie kruispunt Rijksweg

-500

IJmuiderslag

150

1.850

Velserbroek deelplan A

60

910

Fietstunnel Velsen-Noord

1.500

Subsidie Fietstunnel Velsen-Noord

-1.250

Vervangen VRI Parkweg

150

Driehuizerkerkweg

60

940

Heerenduinweg, Kruisberglaan - IJmuiderslag

30

810

Vromaadweg - Zon Bastion

750

susidie Vromaadweg - Zon Bastion

-300

Willem de Zwijgerlaan

50

890

Subsidie Willem de Zwijgerlaan

-300

Doorfietsroute Velsen-Noord

500

Subsidie velsen-noord

-250

Renovatie plantsoenen en straatbeplanting

750

540

540

540

Renovatie speelplekken

260

629

284

368

Begraafplaatsen

55

55

Totaal vervangingsinvesteringen

4.335

2.744

4.144

2.558

ga terug