Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Programma Burger en bestuur

Omgevingsvergunningen
De verwachting is dat het aantal omgevingsvergunningaanvragen nog steeds zal toenemen. Dit betreft met name kleinschalige particuliere bouwprojecten. Daar staat tegenover dat de opbrengsten van kleinschalige projecten lager zijn.