Organisatie en financiën

Verder

Subdoelstelling

Reguliere activiteiten

Realiseren grondexploitaties
Grond is een essentiële factor om stedelijke ontwikkelingen in de gemeente mogelijk te maken. Grond is bovendien schaars. Vandaar dat het van belang is dat bij de verdeling van grond alle maatschappelijke sectoren aan bod komen, ook de minder draagkrachtige, zodat voorzieningen gerealiseerd kunnen worden die niet door de markt worden opgepakt. Ook is het van belang dat noodzakelijke maar onrendabele onderdelen binnen wijken of complexen (bijvoorbeeld door milieuproblemen) gerealiseerd kunnen worden.