Organisatie en financiën

Ontwikkelen van woon- en bedrijventerreinen.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 5.3

Ontwikkelen van woon- en bedrijventerreinen.