Organisatie en financiën

Beleid/Kader dat van kracht is

  • Collegeprogramma 2018-2022
  • Perspectiefnota 2018
  • Visie op Velsen 2025
  • Strategische Agenda 2020
  • Financiële verordening