Organisatie en financiën

Indicatoren

Indicator

Bron

Laatste
meting

Meet
waarde

Realisatiewaarde

Streefwaarde

2017

2018

2020

2023

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

Wettelijk

2018

6,9

6,6

6,9

7

7

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

Wettelijk

2018

6,1

7,6

6,1

6,5

6,5

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

Wettelijk

#

#

312

289

Overhead (%)

Wettelijk

2018

10,4

9,9

10,4

11,5

10,9

Woonlasten éénpersoonshuishoudens

Wettelijk

2020

774

725

727

774

774

Woonlasten meerpersoonshuishoudens

Wettelijk

2020

806

757

759

806

806

Gemiddelde WOZ-waarde (€ 1.000) woningen

2019

266

241

243

292

292

#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.