Burger en bestuur

Samenvatting

Burger en bestuur

Een goed functionerend bestuur, gericht op dienstverlening, dat efficiënt en klantgericht omgaat met vragen of problemen van inwoners, bedrijven of bezoekers van de gemeente.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 4.1.

Hoofddoelstelling 4.2

Hoofddoelstelling 4.3

Een goed functionerend bestuur.

Velsen biedt een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening.

Het versterken van de leefbaarheid en veiligheid voor inwoners , bedrijven en bezoekers.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Rol van de raad en samenspel

- Goede dienstverlening

- Aanpak ondermijnende criminaliteit

- Collegeprogramma evalueren

- Eenvoudige aanvragen voor inwoners en bedrijven

- Drugsaanpak

- Visie op Velsen 2050

- Digitaal bereikbare gemeente

- Inzet handhaving openbare ruimte

- Begrijpelijke brieven

- Vuurwerk tijdens de jaarwisseling

- Nieuw onderkomen voor de reddings-brigade en wind- en watersporters

- Pilot gebiedsgebonden werken

- Bommenkaart, nader onderzoek

- Aanpak agressieve honden

- Bibobbeleid

Wat mag het kosten?

Lasten

€ 3.777.000

Lasten

€ 3.445.000

Lasten

€ 7.923.000

Baten

Baten

€ 2.344.000

Baten

€ 16.000

Wat zijn de risico's?

Omgevingsvergunningen

N/B