Burger en bestuur

Een goed functionerend bestuur.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 4.1

Een goed functionerend bestuur.

We kunnen onze doelen alleen bereiken als we samenwerken. Met inwoners en ondernemers. Met maatschappelijke organisaties en bedrijven. Met partners uit de regio, zoals de IJmondgemeenten, andere gemeenten, provincie en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Samen kunnen we maatschappelijke problemen oplossen. Voor zaken die belangrijk zijn voor Velsen, inwoners en ondernemers maken we meer ruimte voor gesprekken, inspraak en zeggenschap. We vinden het heel belangrijk dat we open en toegankelijk besturen. En dat we constant in contact zijn met onze inwoners en ondernemers. Om dat te bereiken gaan we op zoek naar een manier van besturen die het samenspel tussen de gemeente, inwoners en ondernemers versterkt en vernieuwt. Een uitdagend experiment!