Wonen en leven in Velsen

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Het Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief helpt organisaties om hun informatie langdurig toegankelijk en betrouwbaar te houden en helpt mensen om meer te weten te komen over hun geschiedenis. Het programma van het Noord-Hollands Archief voor de periode 2017-2020 ligt vast in het beleidsplan 'Voor nu en later'. In dit beleidsplan worden 15 actielijnen onderscheiden met in totaal 57 concrete acties en resultaten. Het College heeft in 2018 besloten om voor zowel het beheer als de terbeschikkingstelling van de digitale informatie aansluiting te zoeken bij het e-Depot van het Noord-Hollands Archief.