Vitaal en sociaal Velsen

Indicatoren

Indicator

Bron

Laatste
meting

Meet
waarde

Realisatiewaarde

Streefwaarde

2017

2018

2020

2023

Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inwoners vanaf 18 jaar)

Wettelijk

2018 2e halfjaar

31,4

32,7

31,4

30,5

29,2

Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-65 jr)

Wettelijk

2017 2e halfjaar

160

189

nnb

140

120

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners)

Wettelijk

2e halfjaar2018

65

65

65

66,5

66,7

Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (%)

Wettelijk

2016-2017

2,1

2,1

nnb

2

1,8

Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)

Wettelijk

2017

1,73

1,7

nnb

1,6

1,5

Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)

Wettelijk

2017

24,4

24,4

nnb

24

24

% kinderen in uitkeringsgezin

Wettelijk

2015

5,86

nnb

nnb

5,5

5

% werkloze jongeren

Wettelijk

2015

1.1

nnb

nnb

1

1

Jongeren met jeugdhulp (% jongeren tot 18 jaar)

Wettelijk

2018 2e halfjaar

10,8

9,3

10,8

10,9

10,9

Jongeren met jeugdbescherming (%)

Wettelijk

2018 2e halfjaar

1,4

1,3

1,4

1,4

1,4

Jongeren met jeugdreclassering (%)

Wettelijk

2018 2e halfjaar

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

Niet-sporters (%)

Wettelijk

2016

47,5

nnb

nnb

47

46

% Tevredenheid met sportvoorzieningen

Burgeronderzoek

2017

70

70

71

71

% Inwoners actief in een sportvereniging

Burgeronderzoek

2017

41

41

40

40

#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.