Burger en bestuur

Indicatoren

Indicator

Bron

Laatste
meting

Meet
waarde

Realisatiewaarde

Streefwaarde

2017

2018

2020

2023

Winkeldiefstal (per 1.000 inwoners)

Wettelijk

2018

1,2

1,5

1,2

1,1

1

Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)

Wettelijk

2018

4,3

3,6

4,3

3,9

3,5

Diefstal uit woning (per 1.000 inwoners)

Wettelijk

2018

2,1

2,7

2.1

1,9

1,7

Vernieling en beschadiging (per 1.000 inwoners)

Wettelijk

2018

5,8

4,8

5,8

5,2

4,7

Verwijzingen Halt (per 10.000 inwoners)

Wettelijk

2018

107

129

107

107

107

% Jongeren met een delict voor de rechter

Wettelijk

2015

1,7

nnb

nnb

1,5

1,4

% inwoners dat vaak overlast ervaren door rondhangende jongeren

Veiligheidsmonitor

2017

6,3

6,3

#

5,7

5,1

Rapportcijfers veiligheid buurt (schaal 0-10)

Veiligheidsmonitor

2017

7,3

7,3

#

7,3

7,4

% Slachtofferschap traditioneel en cybercrime

Veiligheidsmonitor

2017

9,9

9,9

#

8,9

8

Beoordeling dienstverlening gemeenten digitaal (schaal 0-10)

Burgeronderzoek

2017

6,9

6,9

$

7,2

7,3

Beoordeling dienstverlening gemeenten algemeen (schaal 0-10)

Burgeronderzoek

2017

6,7

6,7

#

6,9

6,9

Beoordeling dienstverlening gemeente: communicatie en voorlichting (schaal 0-10)

Burgeronderzoek

2017

6,6

6,6

#

6,9

7,2

#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.