Burger en bestuur

Beleid/Kader dat van kracht is

 • Collegeprogramma 2018-2022
 • Perspectiefnota 2019
 • Visie op Velsen 2025
 • Strategische agenda 2020
 • Veilig in Velsen
 • Lokaal incidentenprotocol Velsen
 • Leefbaarheidsmonitor 2016
 • Bibobbeleidsregels gemeente Velsen 2015
 • Strategische IJmond Agenda  
 • Nota Burgerparticipatie
 • Wet basisregistratie personen
 • Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2014
 • Reglement Burgerlijke stand Velsen 2017
 • Paspoortwet
 • Wegenverkeerswet 1994
 • Wet op de lijkbezorging
 • Kieswet
 • Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens