Wonen en leven in Velsen

Indicatoren

Indicator

Bron

Laatste
meting

Meet
waarde

Realisatiewaarde

Streefwaarde

2017

2018

2020

2023

Nieuwbouw woningen (aantal per 1.000 woningen)

Wettelijk

2016

5

nnb

nnb

10,6

6,5

% Inwoners die vaak overlast ervaren door rommel op straat

Veiligheidsmonitor

2017

8,5

8,5

#

8

8

% Inwoners die vaak overlast ervaren door parkeerproblemen

Veiligheidsmonitor

2017

22,3

22,3

#

20

18

% Inwoners die vaak overlast ervaren vanwege te hard rijden

Veiligheidsmonitor

2017

25,5

25,5

#

20

18

% Inwoners actief in culturele vereniging (toneel, muziek etc.)

Burgeronderzoek

2017

11

11

11

11

11

% Inwoners die vinden dat het groen goed is onderhouden

Burgeronderzoek

2017

63

63

#

63

65

% Inwoners die vinden dat wegen, straten etc. goed begaanbaar zijn

Burgeronderzoek

2017

76

76

#

80

80

#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.