Vitaal en sociaal Velsen

Velsenaren kunnen een beroep doen op inkomensondersteuning als zij zelf niet in (hun levensonderhoud) een bestaansminimum kunnen voorzien.

Subdoelstelling 2.2.1

Armoedevisie
In 2020 heeft de gemeente een nieuwe Armoedevisie voor Velsen opgesteld. Het doel van de armoedevisie is om een gestructureerde en integrale  aanpak van armoede te bewerkstelligen. We willen aansluiten op de invloed die armoede en schulden hebben op het gedrag van mensen. We zetten in op het beter in beeld brengen van de diverse doelgroepen  en  hoe we hen kunnen bereiken met passende ondersteuning. De verwachting is dat de nieuwe aanpak op de lange termijn (maatschappelijk) effect heeft doordat we gaan investeren in preventie en vroegsignalering.

Re-integratie in Velsen
Velsenaren die (tijdelijk) een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering, worden geholpen terug te gaan naar werk. De gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! voert dit namens de IJmond gemeenten uit met behulp van verschillende interventies. Hierbij wordt in 2020 door de gemeenten gestuurd op meer doelmatigheid en maatwerk. IJmond Werkt! heeft daarbij ook een ondersteunende rol naar werkgevers. Vanuit het Werkgeverservicepunt bedienen zij samen met UWV en Pasmatch de werkgevers in de ambitie te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt. Voor inwoners waarvoor IJmond werkt! nog een brug te ver is, zet Velsen maatwerktrajecten in om hen te activeren. De activiteiten zijn meer gericht op de ontwikkeling van de inwoner dan op het inzetten van maatregelen. Het tijdig signaleren van fraude is daarbij een belangrijke actie aan het begin van een proces.

Reguliere activiteiten

Verstrekken van uitkeringen en bijzondere bijstand
Inwoners die niet in staat zijn om zichzelf van een inkomen te voorzien worden door de gemeente ondersteund door een uitkering of de bijzondere bijstand.

Schuldhulpverlening: brede, gevarieerde aanpak
De gemeente wil extra aandacht besteden aan preventie, vroegsignalering en voorlichting van schuldhulpverlening. Velsen doet veel aan financiële educatie op de scholen door een interactief voorlichtingsprogramma. Daarnaast wordt jaarlijks tijdens de Week van het geld extra aandacht besteed aan preventie van schulden onder jongeren.

We zetten de werkwijze Vroegsignalering schulden voort. De gemeente, het Sociaal Wijkteam en de energiebedrijven werken samen om afsluiting van de energie bij mensen thuis te voorkomen. Doel hiervan is om inwoners vroegtijdig door te leiden naar hulp wanneer er sprake is van financiële- en/of andere problematiek. In 2018 breidden we de werkwijze uit met meldingen van zorgverzekeraars en andere bij de gemeente bekende schulden. Daarnaast werkt Velsen samen met landelijke partijen, zoals 155-help een bedrijf, Startpunt Geldzaken en Schuldhulpmaatje. Voor inwoners die al kampen met problematische schulden bestaat de reguliere schuldhulpverlening. Dit doet Velsen samen met Socius Maatschappelijk Dienstverleners en PLANgroep.