Wonen en leven in Velsen

Het bevorderen van deelname aan kunst en cultuur en het verbinden van kunst en cultuur met het sociaal domein.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 3.4

Het bevorderen van deelname aan kunst en cultuur en het verbinden van kunst en cultuur met het sociaal domein.