Burger en bestuur

Het versterken van de leefbaarheid en veiligheid voor inwoners , bedrijven en bezoekers.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 4.3

Het versterken van de leefbaarheid en veiligheid voor inwoners , bedrijven en bezoekers.