Organisatie en financiën

Goede financiële positie en beheersing van de risico's.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 5.1

Goede financiële positie en beheersing van de risico's.