Organisatie en financiën

Verder

Subdoelstelling

Bezoekers dragen bij
De toeristenbelasting in Velsen wordt in 2020 verhoogd naar gemiddeld € 2,50 per persoon per overnachting. De precieze uitwerking van deze maatregel wordt in overleg met de toeristische sector vorm geven.In de raadsvergadering van 7 november 2019 is ingestemd met het amendement 21 “Gedifferentieerd tarief toeristen belasting”. De inkomsten worden daardoor met € 435.000 verhoogd (zie ook programma Ondernemend en duurzaam Velsen ).

Reguliere activiteiten

Binnen de financiële processen zijn de financiële administratie, het Planning en Control (P &C) en Treasury de belangrijkste processen. Deze zijn gericht op het in control zijn van de Financiën van de gemeente. Het P&C proces dient tevens om het politieke bestuur te informeren over voortgang en stand van zaken, om verantwoording af te leggen en kaders te kunnen stellen.

Treasury zorgt ervoor dat op een doelmatige en efficiënte manier financiering gevonden wordt voor de activiteiten van de gemeente.