Organisatie en financiën

Efficiënt ondersteunen van de gemeentelijke taken.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 5.2

Efficiënt ondersteunen van de gemeentelijke taken.