Wonen en leven in Velsen

Het (her)ontwikkelen en behouden van de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke omgeving.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 3.3

Het (her)ontwikkelen en behouden van de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke omgeving.