Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling ‘Graag Gedaan’

‘Graag gedaan’ is sinds 2017 het programma van alle medewerkers van gemeente Velsen om de organisatie verder te ontwikkelen tot een organisatie waarin Velsen optimaal samenwerkt. Samenwerken met elkaar, met inwoners, met ondernemers en organisaties uit Velsen. Maar ook met gemeenten en organisaties in onze omgeving. Het programma helpt bij de ontwikkeling tot een volwassen organisatie die nieuwe uitdagingen aan kan en een volwaardig partner is binnen de samenleving.

De noodzaak om te ontwikkelen komt voort omdat de verwachtingen vanuit de samenleving over de gemeente anders zijn geworden. De samenleving is meer in staat om zelf zaken op te pakken. De gemeente moet daarin mee bewegen. De invloed vanuit de samenleving op het handelen van de gemeente is de afgelopen jaren groter geworden. De gemeente wil dan ook de samenleving eerder betrekken en zet daarom vol in op samenspel. Daarnaast wil de gemeente minder regels en meer werken op basis van vertrouwen. En net als bij andere dienstverleners hebben inwoners hoge verwachtingen als het gaat om snelheid, kwaliteit, service en transparantie van gemeentelijke diensten. Kortom, de rol van de gemeente als belangenafweger en dienstverlener verandert. De gemeentelijke organisatie wil zich op al deze onderdelen verbeteren.

In de organisatie wordt deze organisatieontwikkeling in samenhang opgepakt. Medewerkers willen namelijk vaak ‘Graag gedaan’ kunnen zeggen. Dat kan pas als de ander eerst ‘Dank u wel’ heeft gezegd.

In 2020 zal het programma ‘Graag gedaan’ zich richten op een zestal speerpunten:

  1. Digitaal werken

Velsen gaat de digitale dienstverlening verder verbeteren in de lijn van de verwachtingen uit de samenleving. Dit betekent onder meer toegankelijke informatie op de website en social media, meer producten volledig digitaal aanvragen, digitaal inzicht in voortgang en ook digitale ontvangst van producten. Velsen houdt hierbij aandacht voor inwoners die bijvoorbeeld problemen hebben met taal of de digitale wereld waarin we leven. Ook intern werkt Velsen aan digitale efficiëntie en verhogen van digitale vaardigheden van medewerkers.

  1. Slimmer organiseren

De structuur van onze organisatie wordt aangepast. Velsen wil de samenleving beter dienen door onder meer de onderlinge samenwerking te verbeteren. Insteek is om de organisatie te delen in vier domeinen. Kwartiermakers uit de eigen organisatie werken aan plannen rondom organisatie, formatie en plaatsing. Na definitieve vaststelling van de organisatiestructuur zal gestart worden met de daadwerkelijke invoering.

  1. Leiderschap

De organisatie stimuleert ondernemend gedrag, de ontwikkeling van talenten, het vergroten van eigenaarschap en verantwoordelijkheden zo laag als mogelijk neerleggen. Dat betekent ook wat voor het leiderschap van leidinggevenden en medewerkers. In 2020 wordt hier verder vorm aan gegeven.

  1. Huisvesting

Velsen werkt toe naar een passende werkomgeving, gericht op samenwerking. Aan de hand van een huisvestingsconcept en inrichtingsplan zal de fysieke werkomgeving aangepast worden. Dit zal stapsgewijs plaats gaan vinden.

  1. Communicatieve organisatie

Duidelijk, begrijpelijk en tijdig communiceren met inwoners, bedrijven, maar ook in onze eigen organisatie is het doel van dit speerpunt. Medewerkers volgen workshops in begrijpelijk schrijven of in omgevingsbewust werken. Ook worden standaardbrieven herschreven en is er aandacht voor het Taalakkoord. Er komt meer aandacht voor visuele communicatievormen, zoals video, beeldbrieven, infographics en animaties.

  1. Talent aan zet

Iedereen heeft talent! Dit speerpunt richt zich op het ontwikkelen, verwerven, behouden en zo goed mogelijk inzetten van het benodigde talent.