Bedrijfsvoering

Stijging loonkosten

In de Perspectiefnota 2019 is uitgegaan van een CAO stijging van 3,45% in 2020. Er is in de zomer van 2019 een principe akkoord gesloten. Dit gaat voor 2020 leiden tot een salarisverhoging van ruim 5%. Vanaf 2021 zijn de salarissen met 6,25% toegenomen ten opzichte van 2019. Voor de periodieke verhogingen en overige salariskosten wordt 0,65% opgenomen, dit is een stijging ten opzichte van voorgaand jaren onder andere toe te rekenen aan de gewijzigde personeelsopbouw.

Het pensioenfonds ABP heeft nog geen indicatie over de ontwikkeling van de pensioenpremie gemeld. Gezien de huidige dekkingsgraad van het ABP verwachten wij een stijging van de pensioenpremie, vooralsnog wordt uitgegaan van een stijging gelijk aan 2019 (1,5%).