Vitaal en sociaal Velsen

Velsenaren voelen zich vitaler met integrale beweeg- en ontmoetingsactiviteiten waaraan inwoners plezier beleven en extra aandacht is voor specifieke groepen.

Subdoelstelling 2.1.4

Onderzoek verzelfstandigen sport
Om beter aan te sluiten op de vraag naar een optimale dienstverlening aan bezoekers, gebruikers en klanten
voeren wij een onderzoek uit naar het verzelfstandigen van uitvoeringswerkzaamheden van sportzaken. Het resultaat van het onderzoek geeft een antwoord op in hoeverre een sportbedrijf beter in staat is om een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van sportzaken te organiseren. Het gaat hierbij om werkzaamheden zoals de exploitatie van sportaccommodaties, sportactiviteiten en sportstimulering. De beleidstaken en het eigendom van sportvastgoed blijft in handen van gemeente. Een besparing is geen doel op zich bij een mogelijke verzelfstandiging.

Sportakkoord en nieuw sportplan Velsen
Om te komen tot een samenleving met meer vitale inwoners en sterke sportverenigingen stellen wij een lokaal sportakkoord op. In dit akkoord maken diverse partijen en de gemeente afspraken op het gebied van samenwerken, verbinden en het versterken van de sport. De gemeente wijst een procesbegeleider aan (sportformateur) voor het opstellen van een akkoord. Het akkoord vormt de basis voor het sportplan 2020-2023. In het plan staat hoe wij de lokale sport versterken en welke actiepunten wij willen uitvoeren. Het rijk stelt maximaal drie jaar lang € 40.000 per jaar cofinanciering beschikbaar voor het uitvoeren van actiepunten.

Reguliere activiteiten

Wat is het effect van de buurtsportcoaches?
De activiteiten van onze buurtsportcoaches in de verschillende wijken wordt elk jaar geëvalueerd. Daarnaast wil de gemeente de effecten en resultaten op langere termijn onder de loep nemen en eventuele bijstelling overwegen. Dit gebeurt op drie punten:
a) een gewenste aansluiting bij onze maatschappelijke doelstellingen binnen de sport en het sociale domein;
b) een effectieve aansturing, organisatie(structuur), afstemming en communicatie
c) een gewenste continuering en mogelijke uitbreiding na het Nationaal Sportakkoord van het nieuwe kabinet dat op 29 juni 2018 bekend is gemaakt.