Bedrijfsvoering

Inleiding

Bedrijfsvoering betreft de bedrijfsprocessen die binnen de gemeente worden uitgevoerd om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Bedrijfsvoering bestaat uit beleidsmatige (primaire) processen, ondersteunende (secundaire) processen en uit de sturing en beheersing (planning en control) van deze processen.
In het vervolg van deze paragraaf wordt een aantal ontwikkelingen in bedrijfsprocessen weergegeven. Het betreft vooral bedrijfsprocessen die ondersteunend zijn aan de primaire processen.