Bedrijfsvoering

Dienstverlening

Onze ‘Leidraad Dienstverlening gemeente Velsen’ geeft richting aan hoe wij onze dienstverlening zien. Voor ons betekent dit dat wij toegankelijk willen zijn, altijd en voor iedereen. De Velsenaar weet ons goed te vinden, stapt gemakkelijk op ons af en wordt ook nog eens goed geholpen. Houdt de Velsenaar hier een goed gevoel aan over, dan is onze dienstverlening geslaagd. Goede dienstverlening is nooit af. Ook in 2020 gaan we verder om onze dienstverlening te verbeteren.

In het programma Burger en bestuur staan de prioriteiten voor 2020 toegelicht